ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการทำข้อสอบและการจัดกลุ่มเรียนในระบบ e-Learning

ข่าว : วันที่ 3 สิงหาคม 2558

*****ฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการทำข้อสอบและการจัดกลุ่มเรียนในระบบ e-Learning แก่อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 (รายงาน studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ