โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย แหล่งศิลปวัฒนธรรม

 

ข่าว : วันที่  8 สิงหาคม  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ แหล่งศิลปวัฒนธรรม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: