โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี

 

ข่าว : วันที่ 18 สิงหาคม  2558

***เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: