ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 58 ครั้งที่ 1

 

ข่าว : วันที่  10 สิงหาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรในส่วนของงานต่างๆ  โดยประชุมพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการประชุม: