ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 58 ครั้งที่ 2

 

ข่าว : วันที่  11 สิงหาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประชุมบุคลากรในเรื่องของการทำประกันคุณภาพ ประจำปี 2557  โดยประชุมพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องออฟฟิศสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในการประชุม: