งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554

Studio News

วันที่

15 สิงหาคม 2554

เตรียมพบกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554″ที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ครู อาจารย์ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมงานนิทรรศการแบบบูรณาการ สร้างเสริมประสบการณ์ ที่สอดแทรกสาระความบันเทิงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งการสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-21 สิงหาคม 2554 (ยกเว้นวันที่ 9 สิงหาคม) ตั้งแต่เวลา09.00 – 20.00 น. ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งจัดและดำเนินงานโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-577-9999 หรือ www.nsm.or.th