มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)

 

ข่าว : วันที่  25 สิงหาคม  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ การมอบรางวัล Thailand Research Expo 2015 Award มอบโล่ขอบคุณหน่วยงาน และพิธีปิดงาน มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: