การประชุมความร่วมมือต้อนรับ คณะท่านรมช.ศธ

 

ข่าว : วันที่  25 สิงหาคม  2558

*****บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อเตรียมการต้อนรับ คณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่การศึกษาเขตภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: