การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม การลงพื้นที่ของคณะท่านรมช.ศธ

 

ข่าว : วันที่  25 สิงหาคม  2558

*****บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุมร่วมหน่วยงานฝ่ายปกครอง และสถาบันการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม การลงพื้นที่ของคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ องประชุมเอราวัณ ที่ ศาลาว่ากลางจังหวัดกาญจนบุรี

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: