งานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1

 

ข่าว : วันที่  31 สิงหาคม  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ งานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: