ปลัดไอซีทีรับลูก หนุนนโยบาย “ยิ่งลักษณ์” Free Wifi-Tablet

Studio News

วันที่

15 สิงหาคม 2554

ไอซีที พร้อมหนุนนโยบาย นายกฯ “ยิ่งลักษณ์” wifi ฟรี และแท็บเล็ต เล็งชงงบปี 2555 ขอ 5,000 ล้านบาท กวดขันการทำผิดทางคอมพิวเตอร์ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) เปิดเผยว่า เรื่องการแจกแท็บเล็ต ทางกระทรวงไอซีทียังไม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานอะไร และยังไม่ได้คุยกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่ได้มีการคุยกันภายในหน่วยงานถึงสิ่งที่กระทรวงไอซีทีสามารถสนับสนุนได้ เช่น ถ้าให้แท็บเล็ตแล้วเด็กๆ อาจไม่ต้องถือกระเป๋าและหนังสือไป ให้เรียนผ่าน E-book รวมทั้งมีแอพพลิเคชั่นเพื่อเข้าสู่การใช้งานในเรื่องต่างๆ ได้ง่าย และมีโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์เพื่อป้องกันการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางไม่ดีสำหรับการเปิดใช้บริการ wifi ฟรี มองว่ามีประโยชน์อย่างมาก เช่น เปิดให้บริการ wifi ฟรี ในชุมชน เมื่อลูกใช้แท็บเล็ตที่โรงเรียนแล้ว ช่วงเวลาเช้าหรือค่ำ พ่อ-แม่สามารถนำแท็บเล็ตมาใช้ค้นหาข้อมูลราคาผลผลิตทางการเกษตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินได้