พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าว : วันที่  4 กันยายน  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: