การบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ

ข่าว : วันที่  9 กันยายน  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ การบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2540 ในห้อข้อ “Contemporary Art ศิลปะร่วมสมัยตะวันออกและตะวันตก & Venice Biennale” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์โชติเวช)

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: