งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ข่าว : วันที่  30 กันยายน  2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน:

Order Online at USA Pharmacy! generic prednisone Eye Drops. Approved Pharmacy, Where To Purchase Prednisone .
Buy Cialis online – Purchase cheap cialis, How to get Cialis, description Tadalafil, 36 hours working Weekend Pill
secure online pharmacy Dapoxetine no rx, buy dapoxetine direct from india , Dapoxetine online price comparison, discount Dapoxetine 60 mg pills, buy