โครงการประชุมชี้แจงปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ข่าว : วันที่  1 ตุลาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการประชุมชี้แจงปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน:

Where to buy dapoxetine online Canadian drug store. Hola tambien july and questions radiation safety many physicians commisurate to cancel your source, 
prednisone without prescriptions. prednisone no prescription needed. prednisone online pharmacy. prednisone rx cheap. prednisone buy cheap. prednisone on
buy prednisone online from an Official Licenesed Inrenational pharmacies. Cheap Prednisone without prescription and FREE Bonus pills for every order.