พิธีบวงสรวงและพิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ข่าว : วันที่  29 ตุลาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ, วิดีโอและควบคุมเครื่องเสียง พิธีบวงสรวงและพิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพระรูป กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศุนย์เทเวศร์ และพระอุโบส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน:

propecia amazon buy propecia
10 Oct 2012 … Buy female viagra online canada. Approved Canadian Healthcare. Worldwide
Cheapest prices Pharmacy. Buy Generic zoloft online. Online Drugstore, Zoloft Pharmacy Online Sale.