มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558

ข่าว : วันที่  17 พฤศจิกายน 2558

****ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนสาธุชนผู้ใจบุญจำนวนมากร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ และอัญเชิญฉัตรเครื่องยอดหอระฆัง ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาอันวิจิตรงดงาม ณ วัดป่าเปา ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,367,237 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)*

*****ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ และนายกฤษณ์ จำนงนิตย์ ได้ทำการบันทึกภาพนิ่งและถ่ายวีดีโอในวันและเวลาดังกล่าว

 

ภาพบรรยากาศในงาน:

may buy cialis online buy cialis online taken only once a. Keep the medication …
… and finasteride contraindicationsprednisone online overnighthow to buy viagra
Cheap Prednisone 20 Mg No Prescription. Prednisone 90 pills 20 mg – 128.63 $ Prednisone 180 buy prednisone 40 mg online canada pharmacy where to