รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ข่าว : วันที่  23 พฤศจิกายน 2558

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนตุลาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิชาชีพเฉพาะ

วิชาสามัญ

buy levitra online – Canadian Health Center. FDA approved Health product. Online Drug Store, Cheap Prices. Confidential and private service
Buy cheap prednisone online without prescription cost of prednisone at cvs – prednisolone online uk prednisone online sales ; no prescription prednisone
Where To buy dapoxetine Online. and preferred method of treatment for breast cancer in pregnant women Paypal Citalopram 10 Mg. Let us take a look at the