รายงานรายวิชาที่มีการทำกิจกรรมในระบบ LMS มากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ข่าว : วันที่  8 ธันวาคม 2558

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS http://lms.rmutp.ac.th/ โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งาน 5 อันดับ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิชาชีพเฉพาะ

วิชาสามัญ

cheap online female cialis order cialis no prescription buy cialis online canada
cheap prednisone for dogs buy prednisone online uk buy prednisone online without a purchase prednisone without prescription; price prednisone india
Dec 26, 2014 – Buy baclofen online, How Long For Baclofen To Work, How Much Baclofen Does It Take To Get High.

Order cheap levitra (Vardenafil) and other our products, they are high quality. It’s almost impossible to find a cure that’s as effective as Levitra …
To buy female viagra online without a prescription here 100mg, at a low price.
Buy estrace online , Buy Estrace Cream Cheap, Buy Ethinyl Estradiol Uk. Online kaufen estradiol cream for sale wellbutrin lack of motivation 4 mg estradiol