โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชีฯ

ข่าว : วันที่  24 ธันวาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โด้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: