โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง

December 24, 2015 Off By admin

ข่าว : วันที่  24 ธันวาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: