รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 3

ข่าว : วันที่  28 ธันวาคม 2558

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ “รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 3” และอวยพรปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: