มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แด่ท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว : วันที่  7 มกราคม 2559

****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่ นายธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ร้านอาหารสุนทรี ริมคลองประปา กรุงเทพฯ

(รายงาน  Studio.rmutp)