มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แด่ท่านรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว : วันที่  7 มกราคม 2559

****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่ นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสมุด มทร.พระนคร (ศูนย์พาณิชยการ) 

(รายงาน  Studio.rmutp)