มอบของขวัญปีใหม่ 2558 แด่อดีตรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าว : วันที่  7 มกราคม 2559

****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่ นายเพชร สายเสน อดีตรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ร้านอาหารสุนทรี ริมคลองประปา กรุงเทพฯ

(รายงาน  Studio.rmutp)