ภาพ “โครงการพลังเลือดใหม่…ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “พลังเลือดใหม่ … ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ทำความดีมีจิตอาสา ด้วยการบริจากโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลและส่งเสริมให้เยาวชนสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง