กิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2559

ข่าว : วันที่  19 มกราคม 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ กิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2559 เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และเพื่อแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งยังนำรายได้ทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: