ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ LMS

ข่าว : วันที่ 19 มกราคม 2559

*****งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการใช้งาน e-Learning ในระบบ LMS แก่อาจารย์นิพล แก่นโกมล อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 (รายงาน studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ