ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 59 ครั้งที่ 1

ข่าววันที่ 19 มกราคม 2559

วันที่ 8 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา โดยประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดงานดังนี้

  1. ประชุมเตรียมความพร้อมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 11 ปี โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ อาทิ การถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอในกิจกรรมเดินการกุศลและกิจกรรมต่างๆ การถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น โดยประชุมพร้อมเพรียงกัน   ณ ห้องสมุด  (ศูนย์พณิชยการพระนคร)