โครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์

ข่าว : วันที่  29 มกราคม 2559

******กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” 

******โดยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพนิ่งในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: