11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

ข่าว : วันที่  29 มกราคม 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ งาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

(รายงาน  Studio.rmutp)

 

ภาพบรรยากาศในงาน: