โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ (วาเลนไทน์ไทย)

ข่าว : วันที่  1 กุมภาพันธ์  2559

******บุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ (วาเลนไทน์ไทย) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 และห้องเรียน B504 และ B505 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

(รายงาน  Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศ: