งานเปิดโลกท่องเที่ยว

ข่าว : วันที่  29 มีนาคม 2559

*****  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานเปิดโลกท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ และบริเวณสนามหญ้าหน้าเรือนหมอพร ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: