การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ Phra Nakhon Flair Bartender Competition 2016

ข่าว : วันที่  29 มีนาคม 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ Phra Nakhon Flair Bartender Competition 2016 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: