ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น

ข่าว : วันที่  21 เมษายน 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวิดีโอ ในงานราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ หอประชุม D-HALL และลานกิจกรรม ศูนย์เทเวศน์

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: