งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ

ข่าว : วันที่  27 เมษายน 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอ งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ บริเวณโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: