งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าว : วันที่  27 เมษายน 2559

***** เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: