โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

May 23, 2016 Off By admin

ข่าว : วันที่  23 พฤษภาคม 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา ชั้น 3 ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: