โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม

ข่าว : วันที่  2 มิถุนายน 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2559 ณ เส้นทางที่ 3 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กระบี่

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: