การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat)

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: