โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: