โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: