บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการขนย้าย ติดตั้งอุปกรณ์ บันทึกภาพและวีดีโอในการบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องผลิตสื่อโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 2

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: