กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: