กิจกรรมไหว้ครู ปวส. ประจำปี 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในกิจกรรมไหว้ครู ปวส. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: