กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ วีดีโอ และดูแลระบบแสงเสียงในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: