ปรึกษา คุยงาน และให้คำแนะนำอาจารย์ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

ข่าว : วันที่  4 สิงหาคม 2559

*****งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปรึกษา คุยงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภันรัชสา จารุจินดา ในการที่จะผลิตเว็บสื่อการสอนเพื่อใช้ในงานวิจัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องออฟฟิตสตูดิโอ อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร

(รายงาน Studio.rmutp)

ภาพบรรยากาศในโครงการอบรม: