กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอ ในกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์

ภาพบรรยากาศในงาน