การจัดดอกไม้สโมสรสันนิบาต

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพ และวีดีโอ การจัดดอกไม้สโมสรสันนิบาตเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล

ภาพบรรยากาศในงาน