โครงการอบรม ระบบการบริหารข้ามสายงาน

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุษบงกชเอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศในงาน